Om het gouden kalf dansen

Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking:

“Om het gouden kalf dansen”

Wanneer men om het gouden kalf danst, dan is het geloof in God verdwenen en gelooft men slechts in aardse rijkdom; men danst om de Dollar en de Euro!

In het bijbelboek Exodus wordt de oorsprong van deze uitdrukking beschreven. De Joden worden door Mozes door de woestijn geleid met behulp van de God der Joden. Het volk wordt echter moe van de schijnbaar eindeloze tocht naar “Het Beloofde Land” en het geloof in hun God taant. Zelfs zo, dat ze op een moment, dat Mozes afwezig is om zich te onderhouden met God, het volk van al het goud wat ze bij zich hebben een gouden kalf gieten. Dit gouden kalf wordt gebruikt als de nieuwe afgod en het volk van Israel viert feest in de woestijn en danst om de afgod. Wanneer Mozes terugkeert en zijn toorn laat blijken, komt het volk tot inkeer.

%d bloggers liken dit: